ORIENTAČNÝ CENNÍK ZÁKLADNÝCH STAVEBNÝCH PRÁC

Maliarske práce do výšky 280 cm MJ Cena za MJ vrátane materiálu
Zakrývanie podláh a zariadení pred maľovaním 1,00€
Oškrabanie starej maľovky 2,20€
Zametanie plôch - zbavenie podkladu prachu a pavučín 0,30€
Odťahovanie nábytku, demontáž garniží, poličiek hod 15,00€
Oblepovaní maliarskou páskou okná, dvere, soklové lišty b m 0,30€
Menšie výsprávky pred maľovaním hod 15,00€
Bandážovanie prasklín vystuženou páskou b m 6,20€
Akrylovanie menších špár okolo okien , dverí, rohy b m 1,50€
Penetrovanie jednonásobné pred maľovaním 1,00€
Maľovanie na bielo dvojnásobné z maliarskych zmesí ESMAL 2,80€
Maľovanie farebne dvojnásobné z maliarskych zmesí ESMAL 3,50€
Príplatok za styk farieb pri viacfarebnom maľovaním b m 1,50€
Izolovanie zatečených fľakov (bez poškodenej omietky) 8,50€
Strhávanie tapiet v jednej vrstve 2,00€
Odstránenie tapiet škrabaním 5,50€
Montáž plávajúcej podlahy MJ Cena za MJ bez materiálu
Zametanie podkladu pred montážou podláh 0,40€
Vysávanie podkladu pred montážou podláh 1,00€
Montáž laminátovej plávajúcej podlahy 7,00€
Montáž obvodových líšt s rohovými profilmi b m 3,50€
Montáž prechodových profilov samo-lepiacich ks 6,00€
Montáž prechodových profilov vŕtaných ks 10,00€
Penetračný náter podkladu od 1,30€
Vyrovnanie podlahy Samo-nivelačná hmota 13,00€
Odstránenie PVC, plávajúcej podlahy 2,80€
Montáž sadrokartónu MJ Cena za MJ vrátane materiálu
Sadrokartónový strop vodorovný 29,50€
Sadrokartónové šikminy a podkrovie 35,00€
Priečky jednoducho opláštené bez min. izolácie 32,00€
Montáž každého ďalšieho plášťu 8,00€
Predsadená stena 20,00€
Obloženie strešného okna ks 40,00€
Sadrokartónový kastlík dvojstranný b m 33,00€
Sadrokartónový kastlík trojstranný bm 38,00€
Sadrokartónová polička b m 35,00€
Montáž zárubne do sadrokartónu ks 75,00€
Úprava rohov 90° b m 6,00€
Úprava rohov s uhlom iným ako 90° 5,00€
Príprava konštrukcie pre osadenie svetlá ks 15,00€
Vyrezanie otvorov na bodové svetlá 4,20€
Založenie izolácie do priečky 6,90€
Tmelenie akrilovým tmelom bm 1,00€
Pri konštrukcii nad 2,80 m výšky lešenie 3,00€
Presuny hmôt na poschodie - za každé 1 poschodie t 45,00€
 • Telefón:
  +421 948 333 182

 • Pondelok - Piatok:
  08.00 - 18.00

Korešpondenčná adresa

Mihai Lauriuc
Furdekova 1615/14
851 03, Bratislava

Naše služby

 • Stavebné práce
 • Rekonštrukcia Interiérov
 • Murárske Práce
 • Dokončovacie stavebné práce
 • Montáž Sadrokartónov
 • Inštalačné Práce

Mapa stránok

Sociálne médiá