Cenník

Orientačný cenník základných stavebných prác

Tu je nás cenník len naj zakladanejších stavebných prác, na rozsiahle stavebne práce vypracujeme Vám cenovú ponuku.

Maliarske práce do výšky 280 cm MJ Cena za MJ
Zakrývanie podláh a zariadení pred maľovaním 1,20€
Oškrabanie starej maľovky 2,20€
Zametanie plôch - zbavenie podkladu prachu a pavučín 0,20€
Odťahovanie nábytku, demontáž garniží, poličiek hod 15,00€
Oblepovaní maliarskou páskou okná, dvere, soklové lišty b m 0,26€
Drobné výspravky pred maľovaním hod 12,00€
Bandážovanie prasklín vystuženou páskou b m 4,20€
Akrylovanie menších špár okolo okien , dverí, rohy b m 1,10€
Penetrovanie jednonásobné pred maľovaním 1,00€
Maľovanie na bielo dvojnásobné z maliarskych zmesí ESMAL 3,20€
Maľovanie farebne dvojnásobné z maliarskych zmesí ESMAL 4,50€
Príplatok za styk farieb pri viacfarebnom maľovaním b m 2,20€
Izolovanie zatečených fľakov (bez poškodenej omietky) 4,50€
Strhávanie tapiet v jednej vrstve 2,00€
Odstránenie tapiet škrabaním 3,80€
Montáž plávajúcej podlahy MJ Cena za MJ
Zametanie podkladu pred montážou podláh 0,40€
Vysávanie podkladu pred montážou podláh 1,00€
Montáž laminátovej plávajúcej podlahy 7,00€
Montáž obvodových líšt s rohovými profilmi b m 3,50€
Montáž prechodových profilov samo-lepiacich ks 6,00€
Montáž prechodových profilov vŕtaných ks 10,00€
Penetračný náter podkladu od 1,30€
Vyrovnanie podlahy Samo-nivelačná hmota 13,00€
Odstránenie PVC, plávajúcej podlahy 2,80€
Montáž sadrokartónu MJ Cena za MJ
Sadrokartónový strop vodorovný 26,50€
Sadrokartónové šikminy a podkrovie ks 28,00€
Priečky jednoducho opláštené bez min. izolácie 29,00€
Montáž každého ďalšieho plášťu 8,00€
Predsadená stena 20,00€
Obloženie strešného okna ks 36,00€
Sadrokartónový kastlík dvojstranný b m 23,00€
Sadrokartónový kastlík trojstranný bm 27,00€
Sadrokartónová polička b m 28,00€
Montáž zárubne do sadrokartónu ks 75,00€
Úprava rohov 90° b m 4,00€
Úprava rohov s uhlom iným ako 90° 5,00€
Príprava konštrukcie pre osadenie svetlá ks 9,00€
Vyrezanie otvorov na bodové svetlá 2,20€
Založenie izolácie do priečky 5,90€
Tmelenie akrilovým tmelom bm 1,00€
Pri konštrukcii nad 2,80 m výšky lešenie 2,00€
Presuny hmôt na poschodie - za každé 1 poschodie t 35,00€