Cenník

Orientačný cenník základných stavebných prác

Tu je nás cenník len naj zakladanejších stavebných prác, na rozsiahle stavebne práce vypracujeme Vám cenovú ponuku.

Maliarske práce do výšky 280 cm MJ Cena za MJ
Zakrývanie podláh a zariadení pred maľovaním 1,20€
Odstránenie starej farby 3,50€
Zametanie plôch - zbavenie podkladu prachu a pavučín 0,50€
Odťahovanie nábytku hod 15,00€
Oblepovanie maliarskou páskou okná, dvere, soklové lišty b m 0,30€
Drobné výspravky pred maľovaním hod 15,00€
Bandážovanie prasklín vystuženou páskou b m 8,20€
Akrylovanie menších spár okolo okien , dverí, rohy b m 1,10€
Penetrovanie jednonásobné pred maľovaním 1,00€
Maľovanie na bielo dvojnásobné z maliarskych zmesí ESMAL 3,60€
Maľovanie farebne dvojnásobné z maliarskych zmesí ESMAL 4,80€
Príplatok za styk farieb pri viacfarebnom maľovaním b m 2,50€
Strhávanie tapiet v jednej vrstve 3,00€
Odstránenie tapiet škrabaním 7,00€
Montáž plávajúcej podlahy MJ Cena za MJ
Zametanie podkladu pred montážou podláh 0,50€
Vysávanie podkladu pred montážou podláh 1,20€
Montáž laminátovej plávajúcej podlahy 9,00€
Montáž obvodových líšt s rohovými profilmi b m 4,50€
Montáž prechodových profilov samo-lepiacich ks 7,00€
Montáž prechodových profilov vŕtaných ks 12,00€
Penetračný náter podkladu od 1,50€
Vyrovnanie podlahy Samo-nivelačná hmota 16,00€
Odstránenie plávajúcej podlahy 3,80€
Odstránenie PVC podlahy 5,80€
Montáž sadrokartónu MJ Cena za MJ
Sadrokartónový strop vodorovný 30,50€
Sadrokartónové šikminy a podkrovie ks 35,00€
Priečky jednoducho opláštené bez min. izolácie 34,00€
Montáž každého ďalšieho plášťu 12,00€
Predsadená stena 24,00€
Obloženie strešného okna ks 45,00€
Sadrokartónový kastlík dvojstranný b m 33,00€
Sadrokartónový kastlík trojstranný bm 47,00€
Sadrokartónová polička b m 48,00€
Montáž zárubne do sadrokartónu ks 75,00€
Úprava rohov 90° b m 12,00€
Úprava rohov s uhlom iným ako 90° 15,00€
Príprava konštrukcie pre osadenie svetlá ks 15,00€
Vyrezanie otvorov na bodové svetlá 5,20€
Založenie izolácie do priečky 7,90€
Tmelenie akrilovým tmelom bm 1,20€
Pri konštrukcii nad 2,80 m výšky lešenie 4,00€
Presuny hmôt na poschodie - za každé 1 poschodie t 75,00€

Telefón:

+421 948 333 182

Pôsobíme:

Bratislava